Przy okazji organizacji pokazu pracy łyżki przesiewającej Simex przetestowaliśmy to urządzenie na bardzo zróżnicowanym materiale roboczym.

Dzięki dostępnej opcji hydraulicznej regulacji rozstawu wałków roboczych, jest możliwość dopasowania pożądanej grubości przesianego materiału.

Na terenie składu kruszyw w Roszkowie przesiewaliśmy:

  • ziemię z dużą kostką granitową
  • ziemię, humus z kamieniami i roślinnością polną
  • kruszywo kopalniane
  • mokry żwir z piaskiem i ziemią

W przypadku pracy z trudnym materiałem na skuteczność przesiewania miała zmiana kierunku pracy wałków roboczych, co pozwoliło uzyskać maksymalną ilość materiału końcowego.

Podsumowując, niezależnie od stanu i typu materiału, łyżka przesiewająca Simex VSE radzi sobie doskonale, a dzięki opatentowanemu rozwiązania płynnej zmiany rozstawu wałków roboczych, możliwa jest uzyskanie materiału według wymagań klienta.

Wyżej opisane rozwiązanie jest przydatne zarówno w przesiewaniu bezpośrednio na budowie (przy obsypywaniu i zasypywaniu), sortowaniu materiałów na placach składowych, jak również podczas zleconych prac przesiewania materiałów za zlecenie klienta.

Możliwość sortowania i odzyskiwania materiałów powoduje zmniejszenie nakładów oraz wykorzystanie zalegającej ziemi i humusu zawierających zanieczyszczenia, co podnosi jej wartość handlową.

Inwestycję w łyżkę przesiewającą charakteryzuje szybki zwrot poniesionych kosztów, dzięki jej wydajności oraz bezawaryjności. Simex to producent z ponad 30 letnim doświadczeniem, któremu można zaufać!