Dzięki opatentowanemu mechanizmowi, łyżki przesiewające serii Simex VSE przeznaczone do koparek cechują się hydrauliczną regulacją celem umożliwienia zmiany rozmiaru przesiewanego materiału w ciągu kilku sekund.

Dyski robocze składają się z elementów o tarczach o różnej średnicy, których zmienna prędkość obwodowa generuje intensywne wirowanie materiału, który ma być przesiewany, co skutkuje wyższą wydajnością.

Elementy ekranujące można łatwo wymieniać.
Ponieważ VSE ma kształt standardowej łyżki, ułatwiony i uproszczony jest załadunek materiału.

Łyżki przesiewające Simex VSE są niezwykle łatwe w użyciu.

Dopasowanie wielkości materiału wyjściowego

Zaprojektowany i opatentowany mechanizm Simex pozwala na otwarcie lub zamknięcie elementów przesiewających za pomocą układu hydraulicznego, umożliwiając zmianę rozmiaru wyjściowego przesiewanego materiału w ciągu kilku sekund za pomocą funkcji sterowanej bezpośrednio z fotela operatora.

Łatwo wymienne elementy przesiewające

Dostępne są różne elementy przesiewające do przesiewania różnych rodzajów materiałów.
Szybka wymiana narzędzia nie wymaga demontażu wału.

Łyżki przesiewające Simex sprawdzają się doskonale do obsypywania wykopów przy użyciu materiału zastanego na miejscu. Pozwalają na maksymalne wykorzystanie materiału z wykopów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz ofertę dostawy łyżki Simex VSE, prosimy o kontakt pod nr tel. 791 700 540 lub złożenie zapytania e-mail biuro@adstechnic.pl

Specyfikacje łyżek przesiewających Simex są dostępne tutaj >>>