Łyżka 4w1 jest uniwersalnym i wielofunkcyjnym osprzętem koparek kompaktowych, przeznaczona do ładowania, wybierania oraz transportu materiału. Szczęka i lemiesz łyżki są przystosowane do zbierania materiału, poziomowania terenu oraz obsługi ładunków. Lemiesz może być wyposażony w zęby, które są przekręcone do lemiesza w taki sposób, aby możliwy był ich demontaż i łyżka mogła być wykorzystywana do[...]