Articulator 5000 jest zdolny do manipulowania, manewrowania oraz obracania elementów takich jak: rury, maszty lub słupy o masie do 5000 kg i długości do 20 m. Wyposażony w unikalne, regulowane stopy i teleskopowe wysięgniki Articulator 5000 może się dostosować do kształtu oraz wymiarów przenoszonego elementu umożliwiając jego pewny i bezpieczny chwyt. podnosi elementy o jednolitym[...]