Rozścielacze do asfaltu przeznaczone są do układania asfaltu, wypełniania wykopów, tworzenia chodników lub poszerzenia istniejących dróg.

Boczne prowadnice przyjmują istniejącą powierzchnię drogi jako punkt odniesienia, natomiast grubość ułożonego asfaltu można regulować.

Pochylenie poprzeczne rozścielacza można zablokować na wypadek, gdyby ślizg nie dotykał ziemi.

Sprawdzają się przy układaniu asfaltu na chodnikach lub przy poszerzaniu nawierzchni drogi bez konieczności przejazdu ładowarki po rozprowadzonym materiale dzięki możliwości pracy poza obrysem ładowarki (nie dotyczy ST 160B)

Zalety:

  • Prosty w użyciu
  • Łatwy w czyszczeniu
  • Lekki w transporcie
  • Skraca czas pracy
  • Czysty efekt i bezpieczna praca