OSZCZĘDNOŚĆ

łatwa obsługa materiału bezpośrednio na miejscu bez konieczności dużych inwestycji w kruszarki stacjonarne lub na podwoziu gąsienicowym

WSZECHSTRONNA MOBILNOŚĆ

możliwość stosowania w małych placach budowy, jak i na dużych powierzchniach co pozwala skrócić czas przetwarzania i koszty transportu materiału. Rozdrobniony materiał można łatwo przetransportować do innych miejsc pracy lub można go natychmiast użyć na miejscu do napełniania wykopu.

RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁU KRUSZĄCEGO

obsługa materiałów typu kamień, beton, asfalt, odpady kamieniołomów

ŁATWY MONTAŻ

podłączenie bezpośrednio do linii młota hydraulicznego

WYSOKA JAKOŚĆ

łyżki Italdem są produkowane zgodnie z europejską dyrektywą maszynową 89/392 i wykorzystują wysokiej jakości stal przeciwcierną.

NIEZAWODNOŚĆ

zęby i szczęki wykonane ze specjalnej stali manganowej, która charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie i zużycie

WAŁ MIMOŚRODOWY

działanie łyżki opiera się na wale mimośrodowym, który jest przemieszczany przez koło zamachowe połączone za pomocą kilku pasów z kołem pasowym silnika hydraulicznego. Wał mimośrodowy porusza mobilną kruszarkę, z powodzeniem niszcząc skały o twardości do 500 kg / cm2 i maksymalnym rozmiarze 700 x 500 mm. Materiał końcowy ma wymiar od około 30 do 150 mm.